Asemakaava nähtävillä: Pitäjänmäki, Arinatie 7, 9, 11, 13 ja 15

Julkaisu poistuu verkosta 3.10.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 3.10.–1.11.2023:

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, korttelin 46038 tontit 11–14, 16, piirustus nro 12873, Arinatie 7, 9, 11, 13 ja 15. Dnro HEL 2023-004701.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12873

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12873

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2023-004701. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 3.10.2023