Asemakaava nähtävillä: Pitäjänmäki, Meijeritie 5

Julkaisu poistuu verkosta 2.4.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 2.4.–3.5.2024:

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, osa korttelin 46054 tonttia 1 ja katualue (muodostuu uusi kortteli 46168), piirustus nro 12896, Meijeritie 5. Dnro HEL 2023-011173.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12896

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12896

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa hel.fi/kaupunkiymparisto/asiakaspalvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2023-011173. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 2.4.2024