Asemakaava nähtävillä: Sörnäinen, Arielinkadun toimitilakortteli

Julkaisu poistuu verkosta 14.8.2024 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 14.8.–28.8.2023:

Sörnäinen, Kalasatama, kortteli 10577, piirustus nro 12862, Arielinkadun toimitilakortteli. Dnro HEL 2023-003659.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12862

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12862

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2023-003659. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 14.8.2023