Asemakaava nähtävillä: Tuomarinkylä, Kuusmiehentien ja Tuohuskujan ympäristö

Julkaisu poistuu verkosta 25.9.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 25.9.–24.10.2023:

Tuomarinkylä, Paloheinä, korttelin 35015 tontit 6 ja 7 ja osa tontista 5 sekä katu- ja lähivirkistysalueet, piirustus nro 12871, Kuusmiehentien ja Tuohuskujan ympäristö. Dnro HEL 2021-008099.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12871

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12871

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2021-008099. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 25.9.2023