Asemakaava nähtävillä: Ultuna, Landbon pientaloalue

Julkaisu poistuu verkosta 27.5.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 27.5.–26.6.2024:

Ultuna, Landbo, kortteleita 59305–59342, korttelin 59350 tonttia 2 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueita (muodostuu uusi kortteli 59353), piirustus nro 12881, Landbon pientaloalue. Dnro HEL 2021-012712.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12881

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12881

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa hel.fi/kaupunkiymparisto/asiakaspalvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2021-012712. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 27.5.2024