Asemakaava nähtävillä: Vartiokylä, Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alue

Julkaisu poistuu verkosta 21.11.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 21.11.20.12.2023:

Vartiokylä, kortteli 45056, korttelin 45063 tontti 3, kortteli 45069 sekä katu-, pysäköinti - ja puistoalueet, piirustus nro 12836, Itäkeskuksen peruskoulun ja lukion alue. Dnro HEL 2021-012074.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12836(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12836(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vuorovaikutusraportti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2021-012074. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 21.11.2023