Asemakaava uudelleen nähtävillä: Laajasalo, Nuottaniemen huvilat

Julkaisu poistuu verkosta 2.10.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on uudelleen nähtävillä 2.10.–31.10.2023:

Laajasalo, lähivirkistys- ja vesialueita (muodostuvat uudet korttelit 49345, 49346, 49347, 49348 ja 49465), piirustus nro 12747, Nuottaniemen huvilat. Dnro HEL 2021-009377.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12747

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12747

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2021-009377. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 2.10.2023