Asemakaava uudelleen nähtävillä: Suurmetsä, Tatti 13 ja 15

Julkaisu poistuu verkosta 10.1.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on uudelleen nähtävillä 10.1.–8.2.2024:

Suurmetsä, Heikinlaakso, korttelin 41164 tontit 25 ja 26, piirustus nro 12763,Tatti 13 ja 15. Dnro HEL 2021-003813.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12763

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12763

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa hel.fi/kaupunkiymparisto/asiakaspalvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2021-003813. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 10.1.2024