Asemakaavan hyväksyminen: Kaartinkaupunki, Korkeavuorenkatu 45

Julkaisu poistuu verkosta 18.6.2028 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on x.x.2024 § xx päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaartinkaupunki, korttelin 49 tontti 3, piirustus nro 12880, Korkeavuorenkatu 45. Dnro HEL 2022-010973.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12880(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12880(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 18.6.2024