Asemakaavan hyväksyminen: Laajasalo, Kultakruununkaari

Julkaisu poistuu verkosta 2.10.2024 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 27.9.2023, 225 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, kortteli 49349 ja lähivirkistysalue, Laajasalo, Kruunuvuorenranta, tontit 49319/1 ja 2 sekä katu- ja lähivirkistysalueet (muodostuu uusi kortteli 49450), piirustus nro 12766, Kultakruununkaari. Dnro HEL 2020-012980.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12766(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12766(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 3.10.2023