Asemakaavan hyväksyminen: Länsisatama, Länsisataman terminaali 1

Julkaisu poistuu verkosta 8.4.2025 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 27.3.2024, 72 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Länsisatama, satama- ja katualueet, piirustus nro 12752, Länsisataman terminaali 1, dnro HEL 2019-005767.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12752(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12752(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 9.4.2024