Asemakaavan hyväksyminen: Munkkiniemi, Haaga, Huopalahdentien katualue ympäristöineen

Julkaisu poistuu verkosta 6.9.2024 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2023, 202 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, vesialueet, Haaga, Etelä-Haaga, puisto- ja katualueet, Munkkiniemi, Vanha Munkkiniemi, Munkkivuori, Niemenmäki, kortteli 30048, tontit 30096/4 ja 5, tontti 30101/4, tontti 30112/7, tontti 30118/2, puisto-, katu- ja tiealueet, (muodostuu uusi kortteli 30226), piirustus nro 12764, Huopalahdentien katualue ympäristöineen. Dnro HEL 2020-013669.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12764(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12764(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 7.9.2023