Asemakaavan hyväksyminen: Pasila, Pohjois-Pasila, Keski-Pasila, Eteläinen Postipuisto

Julkaisu poistuu verkosta 17.10.2024 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 11.10.2023, 238 §, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pasila, Pohjois-Pasila, Keski-Pasila, korttelit 17097–17102 ja katu-, puisto- ja rautatiealueet, muodostuvat uudet korttelit 17135–17142, piirustus nro 12565, Eteläinen Postipuisto, HEL 2014-000497.

11.10.2023 § 238 tehdyllä päätöksellä on kaupunginvaltuuston 5.4.2023 § 87 tekemää asemakaavan muutosta täydennetty Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maankäyttö- ja rakennuslain 195 §:n perusteella tekemän oikaisukehotuksen johdosta.

Tarkemmat tiedot ilmenevät seuraavista asiakirjoista:

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12565(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12565(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 18.10.2023