Asemakaavan hyväksyminen: Pitäjänmäki, Arinatie 7, 9, 11, 13 ja 15

Julkaisu poistuu verkosta 7.2.2028 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on 30.1.2024 §47 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, korttelin 46038 tontit 11–14, 16, piirustus nro 12873, Arinatie 7, 9, 11, 13 ja 15. Dnro HEL 2023-004701.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12873 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12873(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 7.2.2024