Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Laippatie 4

Julkaisu poistuu verkosta 20.12.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on 12.12.2023 § 675 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vartiokylä, Roihupelto, kortteli 45198, piirustus nro 12846, Laippatie 4. Dnro HEL 2022-013133.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12846(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12846(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 20.12.2023

Vartiokylä, Roihupelto