Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus

Julkaisu poistuu verkosta 8.4.2025 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 27.3.2024, 73 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vartiokylä, Myllypuro, korttelit 45161–45163 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12866, Myllypuron terveys- ja hyvinvointikeskuksen laajennus. Dnro HEL 2022-000760.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12866(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12866(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 9.4.2024