Asemakaavan hyväksyminen: Vuosaari, Furumonkuja 1 ja 3

Julkaisu poistuu verkosta 6.2.2025 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 31.1.2024, 24 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vuosaari, Aurinkolahti, tontit 54283/5 ja 6 sekä katualueet, piirustus nro 12865, Furumonkuja 1 ja 3. DnrHEL 2021-005307.

Asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12865(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12865(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 7.2.2024