Honkasuonpuiston ja Niittyperhosenpuiston puistosuunnitelmien luonnokset esillä 24.1.–6.2.2024

Julkaisu poistuu verkosta 24.1.2025 0:15.

Helsingin kaupunki laatii puistosuunnitelmia Honkasuonpuistosta ja Niittyperhosenpuistosta.  

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kuulutukset/Puistosuunnitelmaluonnos_Honkasuonpuisto.pdf

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kuulutukset/Puistosuunnitelman_selostus_Honkasuonpuisto.pdf

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kuulutukset/Puistosuunnitelmaluonnos_Niittyperhosenpuisto.pdf

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kuulutukset/Puistosuunnitelman_selostus_Niittyperhosenpuisto.pdf

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kuulutukset/Honkasuon- ja Niittyperhosenpuisto_tiedote_kutsu.pdf 

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/kuulutukset/Honkasuon- ja Niittyperhosenpuisto_tiedote_kutsu_SV.pdf 

Puistosuunnitelmaluonnokset ovat esillä Helsingin kaupungin verkkosivulla 24.1.–6.2.2024, osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Palautetta suunnitelmaan voi antaa sähköpostitse tai puhelimitse.

Puistojen peruskorjauksen suunnittelu perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin nro 12540 ja 11870. Honkasuonpuistoon ja Niittyperhosenpuistoon sijoitetaan uudet puistoraitit tulevien asuinkerrostalokorttelien ja säilyvän metsän rajalle. Raittien luiskaukset maisemoidaan ja metsän reuna-alue siistitään poistamalla muutamia huonokuntoisia puita ja korkomuutosten johdosta vaurioitunutta vesaikkoa. Muuten nykyinen puusto säilytetään. Molempiin puistoihin lisätään runsaasti uusia havu- ja lehtipuuistutuksia. Uudet raitit valaistaan ja lisätään penkkejä ja roska-astioita. Niittyperhosenpuistossa parannetaan liito-oravayhteyttä puuistutuksin ja laajennetaan olevaa hulevesipainannetta.

Tavoitteena on, että puistosuunnitelmat valmistuvat kevään 2024 aikana ja rakentaminen aloitetaan myöhemmin vuonna 2024.

Toivomme mahdollista palautetta puistosuunnitelmaluonnoksista 6.2.2024 mennessä.

Puistosuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilta: 

https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/kaupunkiymparistolautakunta

Lisätietoja suunnittelusta antavat: 

Camilla Lindroth, Helsingin kaupunki, Kaupunkitila- ja maisemasuunnittelu, puh. 09 310 22084, e-mail camilla.lindroth@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Yrjö Ala-Heikkilä, Maisema-arkk.toim. Näkymä Oy, puh. 09 622 71727, yrjo.ala-heikkila@nakyma.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)