Ilmoitus As. Oy Helsingin Ulan tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 21.2.2025 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 21.2.2024 antanut päätöksen As. Oy Helsingin Ulan tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Radiokatu 9, 00240 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 29.3.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 21.2.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut