Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus Asunto Oy Ahjokuja 2:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 2.2.2025 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 2.2.2024 antanut päätöksen Asunto Oy Ahjokuja 2:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Ahjokuja 2 ja Vanha Turun maantie 13, 00320 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 11.3.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 2.2.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut