Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aarian tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 31.12.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 23.11.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aarian tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Bulevardi 48, 00120 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 2.1.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.11.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut