Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Riitankuja 2:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 4.11.2024 12:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 3.11.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Riitankuja 2:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Riitankuja 2, 00840 Helsinki Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 13.12.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 3.11.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut