Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Ruusutarhantie 2-4:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 20.12.2024 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 20.12.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Ruusutarhantie 2-4:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Ruusutarhantie 2-4, 00300 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 29.1.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 20.12.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut