Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Taavetti Laitisen katu 9:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 12.5.2025 14:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 10.5.2024 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Taavetti Laitisen katu 9:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Taavetti Laitisen katu 9, 00300 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 19.6.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).      

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 10.5.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut