Ilmoitus Asunto Oy Hiittistenkulman tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 25.9.2024 10:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 25.9.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Hiittistenkulman tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Hiittistenkuja 9, 00300 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 2.11.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 25.9.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut