Ilmoitus Asunto Oy Isonnevantie 10-12-14:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 20.12.2024 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 20.12.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Isonnevantie 10-12-14:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Isonnevantie 10, 12 ja 14, 00320 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 29.1.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 20.12.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut