Ilmoitus Asunto Oy Konalanrinne 1-2:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 14.6.2025 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 14.6.2024 antanut päätöksen Asunto Oy Konalanrinne 1-2:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Aittatie 18-20, 00390 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 22.7.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 14.6.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut