Ilmoitus Asunto Oy Maiju Lassilantie 2:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 7.11.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 6.11.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Maiju Lassilantie 2:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Teuvo Pakkalan tie 4, Teuvo Pakkalan tie 8 ja Maria Jotunin tie 3, 00400 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 14.12.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 7.11.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut