Ilmoitus Asunto Oy Majavatie 7:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 8.1.2025 3:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 5.1.2024 antanut päätöksen Asunto Oy Majavatie 7:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Majavatie 7, 00800 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 16.2.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 8.1.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut