Ilmoitus Asunto Oy Mellunpeuran tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 18.12.2024 13:30.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 18.12.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Mellunpeuran tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Saanatunturintie 3, 00970 Helsinki. Päätös  valitusosoituksineen on nähtävillä 25.1.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).    

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 18.12.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut