Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus Asunto Oy Pajamäentie 1, 3 ja 5:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 6.9.2024 14:30.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 6.9.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Pajamäentie 1, 3 ja 5:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Pajamäentie 1, 3 ja 5, 00360 Helsinki.  Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 16.10.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 6.9.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut