Hyppää pääsisältöön

Ilmoitus Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 6.9.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 28.08.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Puistonportti Bostads Ab:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Itälahdenkatu 1, 00210 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 13.10.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 6.9.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut