Ilmoitus Asunto Oy RM-talo 59 Soittajantie 3:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 30.10.2024 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 30.10.2023 antanut päätöksen Asunto Oy RM-talo 59 Soittajantie 3:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Soittajantie 3, 00420 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 7.12.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 30.10.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut