Ilmoitus Asunto Oy RM-talo 60 Klaavuntie 5 ja 7:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 10.5.2025 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 8.5.2024 antanut päätöksen Asunto Oy RM-talo 60 Klaavuntie 5 ja 7:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Klaavuntie 5 ja Klaavuntie 7, 00910 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 17.6.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 10.5.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut