Ilmoitus Asunto Oy Steniuksentie 23:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 12.8.2024 13:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 10.8.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Steniuksentie 23:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Steniuksentie 23, 00320 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 18.9.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 10.8.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut