Ilmoitus Asunto Oy Vähäntuvantie 7:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 10.11.2024 0:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 9.11.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Vähäntuvantie 7:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Vähäntuvantie 7, 00390 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 18.12.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 10.11.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut