Ilmoitus Asunto Oy Vanha Viertotie 12:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 22.2.2025 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 31.1.2024 antanut päätöksen Asunto Oy Vanha Viertotie 12:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Vanha Viertotie 12, 00350 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 11.3.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 2.2.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut