Ilmoitus Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy/Malmin kauppatie 4a:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 26.10.2024 1:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 26.10.2023 antanut päätöksen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy/Malmin kauppatie 4a:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Malmin kauppatie 4a, 00700 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 4.12.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 26.10.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut