Ilmoitus Helsingin kaupungin asunnot Oy Gunnel Nymanin katu 5:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 19.8.2024 10:30.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 17.8.2023 antanut päätöksen Helsingin kaupungin asunnot Oy Gunnel Nymanin katu 5:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Gunnel Nymanin katu 5, 00560 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 25.9.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 17.8.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut