Ilmoitus Helsingin kaupungin asunnot Oy Hirsipadontie 2, 4, 6, 8 ja Kisällinkuja 1:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 5.12.2024 15:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 5.12.2023 antanut päätöksen Helsingin kaupungin asunnot Oy Hirsipadontie 2, 4, 6, 8 ja Kisällinkuja 1:n tupakointikieltohakemukseen osoitteissa Hirsipadontie 2, 4, 6, 8 ja Kisällinkuja 1, 00640 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 15.1.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).    

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 5.12.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut