Ilmoitus KOy Järvenpään Pajalan Myllyn tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 10.5.2025 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 8.5.2024 antanut päätöksen KOy Järvenpään Pajalan Myllyn tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Isosaarentie 2, 00580 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 17.6.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 10.5.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut