Ilmoitus kuulemisesta As. Oy Helsingin Ulan tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 19.1.2025 0:00.

As. Oy Helsingin Ula osoitteessa Radiokatu 9, 00240 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-013020 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 16.2.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 16.2.2024 mennessä. 

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 19.1.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut