Ilmoitus kuulemisesta As Oy Kuusistonlinnantie 1, Helsingin tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 25.11.2024 12:45.

As Oy Kuusistonlinnantie 1, Helsinki osoitteessa Kuusistonlinnantie 1, 00900 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-013952 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja huoneistojen sisätiloille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 27.12.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 27.12.2023 mennessä.    

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.11.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut