Ilmoitus kuulemisesta As. Oy Porttikuja 3 ja 5:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 15.11.2024 2:30.

As. Oy Porttikuja 3 ja 5 osoitteissa Porttikuja 3 ja Porttikuja 5, 00940 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-011534 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille ja taloyhtiön piha-alueille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 12.12.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 12.12.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 15.11.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut