Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Ahjokuja 2:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 29.12.2024 0:00.

Asunto Oy Ahjokuja 2 osoitteissa Ahjokuja 2 ja Vanha Turun maantie 13, 00320 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-015032 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 26.1.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 26.1.2024 mennessä. 

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 29.12.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut