Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Arhopuiston tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 24.4.2025 2:00.

Asunto Oy Arhopuisto osoitteessa Arhotie 19, 00900 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2024-005670 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 21.5.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 21.5.2024 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.4.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut