Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Haahkatie 16:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 16.5.2025 2:00.

Asunto Oy Haahkatie 16 osoitteessa Haahkatie 16, 00200 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2024-005265 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 12.6.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 12.6.2024 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 16.5.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut