Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Taavetti Laitisen katu 9:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 14.3.2025 13:15.

Asunto Oy Helsingin Taavetti Laitisen katu 9 osoitteessa Taavetti Laitisen katu 9, 00300 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2024-003638 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja huoneistojen käytössä oleville pihaterasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 12.4.2024 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 12.4.2024 mennessä.    

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 14.3.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut