Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Kiilletie 5:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 9.11.2024 0:00.

Asunto Oy Kiilletie 5 osoitteessa Kiilletie 5, 00710 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-014098 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 5.12.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 5.12.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 9.11.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut