Ilmoitus kuulemisesta Asunto-Oy Luoteisväylä 32:n tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 11.10.2024 15:00.

Asunto-Oy Luoteisväylä 32 osoitteessa Luoteisväylä 32, 00200 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-010820 T 11 02 04) huoneistoparvekkeille ja huoneistojen sisätiloille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 9.11.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 9.11.2023 mennessä.    

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 11.10.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut